Herència

Des de l’antiguitat, l’ésser humà ha alçat la vista al cel. Ha admirat la seva bellesa, la seva immensitat i la seva utilitat. En el cel s’han plasmat històries, mites i llegendes. També a les Illes Balears, tal com pot veure’s en la seva herència cultural i arqueològica.

Aquestes històries s’han transmès a través de la nostra llengua, recollint particularitats de totes les cultures que van passar per l’arxipèlag i conservant-les pel fet d’estar relativament aïllats.

Les rondaies són part de la tradició oral i la cultura popular. S’han transmès de boca en boca durant segles, de pares a fills, de generació a generació, fins a arribar a nosaltres. En molts casos, els personatges són propis i únics del patrimoni cultural de les Balears, conservat gràcies a l’esmentat aïllament geogràfic.

El filòleg i escriptor Antoni Mª Alcover va viatjar de poble en poble per a transcriure cadascuna de les rondaies i les va publicar amb el pseudònim de Jordi des Racó. Aquesta recopilació representa avui dia una font extraordinària de paraules i expressions «nostres». La nostra proposta coincideix amb la petició de la Institució Francesc de Borja Moll perquè les Rondaies Mallorquines es considerin patrimoni cultural immaterial amb motiu del 160 aniversari del naixement i 90 aniversari de la mort d’Antoni Maria Alcover. Per això, i perquè les rondaies segueixen molt presents en la societat balear, s’han organitzat tota una sèrie d’esdeveniments commemoratius:

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Finançat per:

Proudly powered by WordPress

Páginas: 1 2 3

Blog de WordPress.com.