Format de la proposta

La proposta de cada grup d’alumnes constarà de diverses parts:

  • Un resum d’una o dues frases sobre la temàtica dels noms triats. Es valorarà que sigui suficientment àmplia per poder incloure altres noms relacionats en el futur. (En anglès)
  • Un text de menys de 300 paraules, descrivint el significat dels noms triats. (En anglès)
  • Un vídeo de menys de 3 minuts descrivint, com el text, el significat dels noms triats. (En català i/o castellà, subtitulat en anglès) La resolució ha de ser de 360p o superior.

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Finançat per:

Proudly powered by WordPress

Páginas: 1 2

Blog de WordPress.com.