Creació de la proposta

Per a la creació de la proposta en la present convocatòria de NameExoWorlds es seguiran les següents passes:

En primer lloc, es realitzarà una xerrada informativa sobre detecció o caracterització d’exoplanetes als alumnes de 4t d’ESO. En la xerrada es posarà especial atenció en els sistemes que ja s’han anomenat i en els que s’anomenaran en aquesta convocatòria.     

A partir d’aquesta informació, els grups d’alumnes cercaran i proposaran noms de la cultura popular de les illes. Els noms han de respectar les normes de la convocatòria de la IAU (Resumim i aclarim aquesta normativa en l’apartat Nomenclatura). A més, seleccionaran el sistema planetari més adient segons les característiques i els noms proposats. 

La proposta de cada grup es farà en format escrit i en format audiovisual. Inclouran una breu descripció dels noms seleccionats i la relació amb les característiques del sistema. Vegeu l’apartat de Format per a més detalls. 

El Comité d’experts rebrà les propostes el 14 de novembre de 2022 per revisar que es compleixen les normes de la convocatòria de la IAU i que les descripcions són realment apropiades. 

El 18 de novembre s’organitzarà un esdeveniment semi-presencial i públic. En el Teatre Principal de Santanyí, els alumnes presentaran les seves propostes. Els membres de l’equip i el públic interessat votaran tres propostes per ordre de prioritat. La proposta amb major puntuació i avalada pel Comité d’experts serà la guanyadora. En cas de no ser avalada, es designarà la següent proposta amb més puntuació, i així successivament fins a complir totes les normes o quedar desert. 

L’esdeveniment s’enregistrarà i serà retransmès en streaming per tal de difondre la proposta guanyadora i de participar en el concurs de la IAU.

Un cop anunciada, abans de l’11 de desembre, la proposta guanyadora s’enviarà a la convocatòria de la IAU NameExoWorlds com la proposta de l’equip Es nostro cel.

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Finançat per:

Proudly powered by WordPress

Páginas: 1 2 3

Blog de WordPress.com.